Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami w Polsce

Oddział w Kaliszu


nr rachunku bankowego:
65 1020 2212 0000 5402 0023 8741


kod Swift Banku: BPKOPLPW


nr rachunku bankowego w formacie IBAN (dla przelewów z zagranicy):
PL65 1020 2212 0000 5402 0023 8741